DAP Bio Mentor
DAP
        Bio Mentor
Filosofie Stichting
         BIomentor
Biomentor Farm
Bestuur Regeneratief
Landschap
Hooianalyse Mindmap
Educatie Kleine
Watercyclus
Japanse Thee Contact
Wat wij belangrijk vinden
 • Natuur als Leermeester
 • Holisme als Leidraad
 • Regeneratie als Oplossing
 • Voeding als Medicijn
 • Plant, Bodem, Dier en Mens als Kringloop Heelheid
 • Dier Inclusieve Agro-Ecologie als Regenererend Ecosysteem
 • Klimaat en Weer als functie van Landgebruik
Deze website is samengesteld uit ervaringen van mensen die wereldwijd bezig zijn met regeneratie oftewel vernieuwing of beter gezegd herschepping. Hierbij zijn ook eigen waarnemingen en ervaringen toegevoegd.

Regeneratieve landinrichting gaat over het herschepping van landschappen. Dit doen we samen met dieren (planteneters en alleseters), die de planten begrazen en die mest, speeksel en urine terugbrengen op de bodem.

Dit geeft de planten een enorme ‘boost’, waarbij wortelstelsels verdicht en verdiept worden. Deze wortels gaan  met de micro-organismen in de bodem een ruil aan.

Voedingsstoffen worden aangeleverd door de beestjes in de bodem en de plant (wortel) levert suikers, die via de fotosynthese  gevormd zijn. Dus dieren sturen de planten  en bodem aan, en de planten de bodem, die in wisselwerking weer de plantengroei stimuleert. 

We vinden dit proces, in gang gezet door dieren (holistisch begrazen), enorm belangrijk omdat hierdoor de bodem zeer snel gevitaliseerd  kan worden, samen met alle afgeleide gunstige effecten voor waterhuishouding, weer, wildleven, mensgezondheid, lokale gemeenschappen.

Holistisch Landinrichting sluit naadloos aan bij Holistische Diergeneeskunde is onze ervaring. Biodiversiteit voorkomt tekenexplosies en processie-rups-ellende bijvoorbeeld en blauwalguitslag behoort tot het verleden. 

Veel internationale informatie is hier samengebracht en veel vertaalwerk is verricht om alles helder en simpel te presenteren. 

Kennis is als compost. Het heeft alleen functie als je het verspreidt.

We moeten weer actief deel uit gaan maken van de natuurlijke wereld, waardoor we elkaar ook weer gaan ontdekken en daardoor een respectvolle basis gaan leggen voor die natuur en elkaar.

Dit betekent vooral een herbezinning op de inrichting van ons landschap en landgebruik, waarbij we pleiten voor regeneratief landbeheer.


Back to HP Stichting Biomentor
Broekhem 65 6301HE Valkenburg
 tel+31-43-6011418 stichting@biomentor.org

Contact